Acte Necesare

Pentru demararea procedurilor de executare silită, persoana care se adresează executorului judecătoresc trebuie să prezinte actele necesare pentru formarea dosarului de executare .

Potrivit dispozițiilor art. 663 din noul Cod de Procedură Civilă ,, executarea silită poate porni numai la cererea creditorului’’.

Conform prevederilor art 640 Ind 1 din noul Cod de Procedură Civilă ,, titlurile executorii , altele decât hotărârile judecătorești, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie’’.

Cererea de învestire cu formulă executorie se soluționează de Judecătoria în circumscripția căreia se află domiciliul / sediul creditorului ori al debitorului.

Solicitarea de învestire cu formulă executorie se timbrează cu 20 lei.

Pentru demararea procedurii de executare siltă sunt necesare următoarele acte ::

  1. Cerere de executare silită;
  2. Titlul executoriu;
  3. Pentru cererile de executare formulate si semnate de o altă persoană decît creditorul (de ex.: avocat, mandatar, etc.), este necesar să fie anexată și împuternicirea avocațială sau procura notarială în original;

În cazul în care se solicită executarea silită imobiliară, Biroul de Carte Funciară (ANCPI.), solicit următoarele taxe :

– certificate de carte funciară sau extras identificare imobil = 100 lei;

– înscriere somație imobiliară în cartea funciară = 60 lei;

ACTE NECESARE PENTRU COMUNICARE NOTIFICARE :

Cerere pentru comunicare notificare redactată si semnată de dumneavoastră personal sau prin avocat/mandatar.

Notificarea concepută/redactată și semnată de dumneavoastră personal sau prin avocat/mandatar în 3 exemplare .

Dacă, cererea sau notificarea este redactată/semnată de avocat/mandatar, va trebui să depuneți și împuternicirea avocațială/procura notarială în original.

La cerere, notificarea poate fi conceputa si redactată de biroul nostru.