Onorarii

Onorariile percepute de BEJ. Muraru Tătoiu Bogdan, sunt stabilite în mod proprțional cu complexitatea dosarului și activitatea prestată .

Onorariul avansat executorului judecătoresc, cât și toate cheltuielile de executare plătite de creditor vor fi restituite acestuia în momentul recuperării creanței .

Potivit prevederilor Noului Cod de Procedură Civilă , persoana care solicită executarea silită, avansează cheltuielile specifice desfăurării acestei activități ( taxe judiciare de timbru, onorariu expert, taxe poștale, onoriul executorului judecatoresc, taxe ANCPI., etc. ), cheltuieli ce urmeaza a fi recuperate de la debitor.

Onorarii

Activitate Prestata Minim Maxim
1. Notificarea şi comunicarea actelor de procedură 20 lei 400 lei
2. Executări directe: – evacuări – 150 lei – 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
– 5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului – 50 lei – 1.000 lei
– vizitarea minorului – 50 lei – 1.000 lei
– puneri în posesie, grăniţuiri,servituţi, predări de bunuri etc. – 60 lei – 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
– 5.200 lei pentru debitor persoană juridică
– desfiinţarea de lucrări sau construcţii – 150 lei – 2.200 lei pentru debitor persoană fizică
– 5.200 lei pentru debitor persoană juridică
3. Executări indirecte: – urmărirea mobiliară a creanţelor a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
– urmărirea imobiliară a creanţelor a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza: 1. pentru creantele in valoare de pana la 500 lei inclusiv, onorariul minim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite; 2. pentru creantele in valoare de peste 500 lei, dar pana la 1.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 50 lei plus un procent de 5% din suma care depaseste 500 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite; 3. pentru creantele in valoare de peste 1.000 lei, dar pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 1.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.175 lei plus un procent de 2% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 1.775 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul minim se calculeaza dupa cum urmeaza:
1. pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, dar pana la 400.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 2.500 lei plus un procent de 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
2. pentru creantele in valoare de peste 400.000 lei, onorariul minim este de 5.500 lei plus un procent de pana la 0,5% din suma care depaseste 400.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite. In cazul in care, la calculul onorariului maxim se foloseste un procent de pana la 0,5% inclusiv, pentru calculul onorariului minim datorat se aplica acelasi procent care a fost folosit si pentru calculul onorariului maxim.
a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
4. Poprire a) pentru creantele in valoare de pana la 50.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 10% din suma reprezentand valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
b) pentru creantele in valoare de peste 50.000 lei, dar pana la 80.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.000 lei plus un procent de pana la 3% din suma care depaseste 50.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
c) pentru creantele in valoare de peste 80.000 lei, dar pana la 100.000 lei inclusiv, onorariul maxim este de 5.900 lei plus un procent de pana la 2% din suma care depaseste 80.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite;
d) pentru creantele in valoare de peste 100.000 lei, onorariul maxim este de 6.300 lei plus un procent de pana la 1% din suma care depaseste 100.000 lei din valoarea creantei ce face obiectul executarii silite.
5. Protestul de neplată la cambie,bilet la ordin şi cecuri – 150 lei – 400 lei
6. Somatie de executare pentru cambie, bilet la ordin si cec – 50 lei – 100 lei

NOTA:
Onorariile de mai sus nu includ TVA.
Onorariile practicate de biroul nostru variaza intre limita minima si cea maxima, in functie de complexitatea dosarului, precum si de durata procedurii executarii silite.

La deschiderea unui dosar de executare veti achita numai un avans din onorariul de mai sus, urmand ca diferenta sa fie recuperata de catre executorul judecatoresc direct de la Debitor, fara ca dumneavoastra sa mai suportati si alte cheltuieli suplimentare.

In momentul in care creanta a fost recuperata, dumneavoastra veti primi inapoi avansul achitat executorului judecatoresc la deschiderea dosarului de executare, precum si toate cheltuielile de executare pe care le-ati avansat (taxa judiciara de timbru, contravaloarea expertizei evaluatoare, taxe postale, timbre judiciare, etc.).

De asemenea, puteti recupera inclusiv onorariul platit avocatului pentru a va reprezenta in faza executarii silite (daca este cazul).